Verschil tussen tijdelijk en vast contract

Ongeveer 1 op de 3 werknemers heeft last van een hoge werkdruk. Als je af en toe een hoge werkdruk hebt, hoeft dat niet erg te zijn. Problemen ontstaan als werkdruk vaak of lange tijd te hoog is en werkstress wordt. De kans op gezondheidsklachten is bovendien groter als je ...

Wij krijgen vaak vragen over verschillende contractsvormen die je als sollicitant aangeboden krijgt, wanneer je solliciteert op een nieuwe baan. Wij leggen je graag uit wat nu het verschil is tussen een tijdelijk en vast contract, zodat jij precies weet wat belangrijk is bij het onderhandelen! Mocht je hier toch nog hulp bij kunnen gebruiken? Ik help je graag verder!  Klik hier om contact met mij op te nemen.

Een tijdelijk contract is voor een bepaalde tijd. Bijvoorbeeld een paar maanden of een jaar. Werknemers of werkgevers kunnen een tijdelijk contract meestal niet tussentijds opzeggen.

Einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst

Een tijdelijk arbeidsovereenkomst eindigt automatisch. Dit heet ‘van rechtswege’. Soms is de precieze einddatum niet bekend maar stopt het contract na afloop van een project. In het tijdelijk contract staat dan dat u bent aangenomen voor de duur van de werkzaamheden. Dit contract eindigt automatisch als de werkzaamheden zijn afgelopen.

Sluiten werkgever en werknemer een tijdelijk contract van 6 maanden of langer af? Dan geldt de aanzegtermijn. Dit betekent dat de werkgever op tijd moet laten weten of  de overeenkomst na afloop wel of niet wordt voortgezet. Hij moet dit schriftelijk doen.

Werkgevers of werknemers kunnen een tijdelijk contract (na afloop van de proeftijd) in principe niet voortijdig opzeggen. Behalve als zij hier vooraf afspraken over hebben gemaakt. Beide partijen moeten zich houden aan de opzegtermijn die in het contract staat of geldt op grond van de wet.

Een vastcontract loopt door totdat de werknemer of de werkgever het beëindigt. Een vast contract wordt ook wel contract voor onbepaalde tijd genoemd.

Einde van een vaste arbeidsovereenkomst

Een vast contract loopt af wanneer de werknemer ontslag neemt, of wanneer de werkgever het contract beëindigt. Een werkgever moet zich hierbij aan de regels rond ontslag houden.

Hoe zit het dan met de arbeidsvoorwaarden voor tijdelijke en vaste medewerkers?

Werknemers met een tijdelijk contract hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste medewerkers. Werkgevers moeten werknemers met een tijdelijk contract op de hoogte houden van vacatures voor een vaste aanstelling. Voor werkgevers van uitzendkrachten geldt deze verplichting niet. Inleners zijn wel verplicht om uitzendkrachten tijdig en duidelijk op de hoogte te stellen van vacatures in de onderneming.

0
WhatsApp chat