Bitch, don’t kill my vibe

Een goede samenwerking tussen vrouwelijke collega's is niet altijd even vanzelfsprekend. Ben je benieuwd hoe dit komt en hoe je dan toch het beste met vrouwen kunt samenwerken? Ik geef je in dit artikel handige tips en tricks!

‘Heb je gehoord dat Tamara alweer naar huis is gegaan?’ ‘ Nee, hoezo?’ ‘Nou, niet om te roddelen of zo, maar ze was weer om half 3 weg, alsof ze dan haar werk af kan krijgen.’ ‘ Alweer? Vorige week was ze ook al eerder naar huis gegaan, er is ook altijd wat met haar’ ‘Ik snap ook niet dat ze denkt dat je met een kind fulltime kan werken, dat doe je je gezin toch niet aan?’ ‘Ze moet het zelf weten hoor, maar ik zou het nooit zo doen… En maar zeuren dat het zo druk is’ .

Herkenbaar? Dit zou een typisch gesprek tussen twee vrouwen op de werkvloer zijn. Vrouwen staan erom bekend ook op werk behoorlijke kletskousen te zijn. Ze zijn niet vies van een stevig potje roddelen, en het liefst over elkaar. Hetgeen toch ook weer wat vragen oproept. Want aan de andere kant staan vrouwen er juist om bekend empatisch te zijn, een luisterend oor te bieden en klaar te staan voor elkaar. ‘ Real queens fix each other’s crowns’ of de ‘Behind every successful woman is a tribe of other women having her back’ . Waarschijnlijk heb je de deze quotes weleens op social media voorbij zien komen, die al het geroddel waar ik eerder naar verwees lijken tegen te spreken.

Hoe zit het nou precies?
Werken vrouwen op de werkvloer elkaar vooral tegen?
Of zijn ze elkaars grootste support systeem?

Lees vooral verder …

De vrouw als bitch en roddeltante

Uit recent onderzoek blijkt dat vrouwen het liefst een man als baas hebben, en vrouwen het niet uit kunnen staan als vrouwen met dezelfde positie kans maken op promotie. Uit hetzelfde onderzoek komt naar voren dat vrouwen andere vrouwelijke collega’s niet helpen om hun gelijke te worden. Helaas lijkt het er met deze conclusies op dat vrouwen elkaar weinig gunnen.

Waar komt dan toch die bitchfactor vandaan?

Zowel mannen als vrouwen hebben af en toe onenigheid. Alleen de manier waarom mannen en vrouwen iets uitvechten met elkaar, is verschillend. De strijd van mannen kenmerkt zich door directe communicatie. Mannen staan erom bekend recht voor zijn raap te zijn en te zeggen wat er aan de hand is. Voor indirecte communicatie is het nodig je te kunnen verplaatsen in de ander. Onder negatieve indirecte communicatie wordt ook verstaan: gedrag als pesten, liegen, negeren, beledigen, roddelen of onjuiste negatieve berichten verspreiden. Hierbij is empatisch vermogen nodig en een sterk ontwikkeld ik- ander perspectief. Beide vaardigheden zijn bij vrouwen beter ontwikkeld dan mannen. Dit is dan ook de reden dat vrouwen hun strijd meestal op een indirecte manier uitvechten, waarbij roddelen een van de wapens is.

Vrouwen willen zich graag herkennen in de ander en gaan op zoek naar vertrouwelingen die qua overtuigingen en levensstijl zoveel mogelijk gelijk zijn. Zij creëren het liefst zo snel mogelijk een ‘wij’ , waarbij de ‘ik’ een ondergeschikte positie heeft. Dit gelijkheidsprincipe waar vrouwen zo sterk aan hechten, zorgt ervoor dat vrouwen van lieve zorgzame en ondersteunende collega’s kunnen veranderen in bitchy en onderdrukkend, en elkaar proberen klein te houden wanneer deze ‘wij’ bedreigd wordt.

Het krabbenmand effect

Wanneer een krab gevangen wordt, en in een mand wordt gestopt, is deze heel goed in staat daaruit te klimmen. Behalve als deze gevuld is met andere krabben. Afdekken is niet nodig, er komt geen krab meer uit de mand. Op hun weg omhoog halen zij de ander naar beneden. En dat is precies wat vrouwen doen. Vrouwen in een groep remmen elkaar onbewust om hun successen te laten zien. Dit principe heerst ook op de werkvloer. Een vrouw die andere keuzes maakt of ambitieus de carrière ladder wil beklimmen wordt bewust en onbewust tegengewerkt door de ‘wij’, de rest van de vrouwelijke groep. De ongelijkheid die deze vrouw stimuleert, wordt bekritiseert en veroordeelt door vrouwelijke groepsgenoten.

Dit krabbenmand-effect is niet slechts voorbehouden aan een bepaalde groep vrouwen. Helaas, alle vrouwen hebben te maken met dit fenomeen. Zowel jong als oud, zakelijk- en privé. Het onvermogen om ontevredenheid op een directe, goede manier te communiceren, speelt hierbij dus een belangrijke rol. Met daarbij de key-factor: gunnen. Anders gezegd: op de een of andere manier voelen vrouwen zich benadeeld, en in hun eigen onvermogen, gunnen zij een ander hun successen niet. Die andere, empathische kant aan ons vrouwen is juist zo mooi en speciaal. Hoe kunnen we hier dan zo goed mogelijk mee omgaan?

Ben jij een vrouw?
4 Tips om het beste uit jezelf én je vrouwelijke collega’s te halen:

  1. De meeste vrouwen geven aan het prettiger te vinden voor een man te werken omdat een man de strijd boven tafel voert. Probeer daarom eens te communiceren op een directe manier. Dit houdt in: vertel wat je dwarszit, leg het op tafel en durf je uit te spreken.
  2. Het krabbeneffect wordt versterkt in zelfsturende teams, of teams waar een leidinggevende niet prominent aanwezig is. Zit jij in zo’n situatie? Vraag je leidinggevende dan om hogere taakautonomie (lees: zorg dat iedereen in het team een duidelijk takenpakket en eigen verantwoordelijkheden krijgt. Op deze manier verminder je de onderlinge concurrentie en kan iedereen de beste zijn in haar eigen specialisme).
  3. Wees onderscheidend en laat jezelf zien. Verzet je tegen de behoefte om altijd aardig gevonden te moeten worden. Als er wordt gevraagd om jouw professionele input, geef die dan. Kader duidelijk af wat jouw verantwoordelijkheden zijn en wat je samen met input van collega’s hebt gedaan. Accepteer complimenten en blaas je roemtoeter wanneer je goed werk hebt geleverd.
  4. Zonder empathie is samenwerking en communicatie nauwelijks mogelijk. Dan zijn we emotioneel doof. Maak gebruik van je vrouwelijke kracht: je empatisch vermogen. Als je anderen wil motiveren of inspireren, zul je moeten weten wat anderen willen of nodig hebben. Leg connecties en verbindt. Biedt een luisterend oor. Wij vrouwen zijn tot zoveel mooie dingen in staat. Let’s celebrate each other!

 

0
WhatsApp chat