Berichten

Verschil tussen tijdelijk en vast contract

Wij krijgen vaak vragen over verschillende contractsvormen die je als sollicitant aangeboden krijgt, wanneer je solliciteert op een nieuwe baan. Wij leggen je graag uit wat nu het verschil is tussen een tijdelijk en vast contract, zodat jij precies weet wat belangrijk is bij het onderhandelen! Mocht je hier toch nog hulp bij kunnen gebruiken? Ik help je graag verder!  Klik hier om contact met mij op te nemen.

Een tijdelijk contract is voor een bepaalde tijd. Bijvoorbeeld een paar maanden of een jaar. Werknemers of werkgevers kunnen een tijdelijk contract meestal niet tussentijds opzeggen.

Einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst

Een tijdelijk arbeidsovereenkomst eindigt automatisch. Dit heet ‘van rechtswege’. Soms is de precieze einddatum niet bekend maar stopt het contract na afloop van een project. In het tijdelijk contract staat dan dat u bent aangenomen voor de duur van de werkzaamheden. Dit contract eindigt automatisch als de werkzaamheden zijn afgelopen.

Sluiten werkgever en werknemer een tijdelijk contract van 6 maanden of langer af? Dan geldt de aanzegtermijn. Dit betekent dat de werkgever op tijd moet laten weten of  de overeenkomst na afloop wel of niet wordt voortgezet. Hij moet dit schriftelijk doen.

Werkgevers of werknemers kunnen een tijdelijk contract (na afloop van de proeftijd) in principe niet voortijdig opzeggen. Behalve als zij hier vooraf afspraken over hebben gemaakt. Beide partijen moeten zich houden aan de opzegtermijn die in het contract staat of geldt op grond van de wet.

Een vastcontract loopt door totdat de werknemer of de werkgever het beëindigt. Een vast contract wordt ook wel contract voor onbepaalde tijd genoemd.

Einde van een vaste arbeidsovereenkomst

Een vast contract loopt af wanneer de werknemer ontslag neemt, of wanneer de werkgever het contract beëindigt. Een werkgever moet zich hierbij aan de regels rond ontslag houden.

Hoe zit het dan met de arbeidsvoorwaarden voor tijdelijke en vaste medewerkers?

Werknemers met een tijdelijk contract hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste medewerkers. Werkgevers moeten werknemers met een tijdelijk contract op de hoogte houden van vacatures voor een vaste aanstelling. Voor werkgevers van uitzendkrachten geldt deze verplichting niet. Inleners zijn wel verplicht om uitzendkrachten tijdig en duidelijk op de hoogte te stellen van vacatures in de onderneming.

Hoge werkdruk, hoe kaart je dit aan?

Hoge werkdruk, hoe kaart je dit aan?

Ongeveer 1 op de 3 werknemers heeft last van een hoge werkdruk. Als je af en toe een hoge werkdruk hebt, hoeft dat niet erg te zijn. Problemen ontstaan als werkdruk vaak of lange tijd te hoog is en werkstress wordt. De kans op gezondheidsklachten is bovendien groter als je weinig mogelijkheden hebt om je werk zelf in te delen. Ook een gebrek aan ondersteuning van leidinggevenden of collega’s maakt de kans op problemen groter.

Om je werkdruk aan te pakken, kun je vaak het beste in overleg gaan met je werkgever. Bekijk de 5 tips van CV-sollicitatie.nl voor het gesprek met je leidinggevende.

1. Wacht niet te lang met het aankaarten

Merk je dat je werkdruk te hoog oploopt? Vraag dan direct een gesprek aan met je leidinggevende. Stel het gesprek niet uit totdat je weer een functioneringsgesprek hebt. De situatie sluimert dan onnodig lang door en de kans is groot dat problemen zich opstapelen en stress toeneemt.

2. Kies een rustig moment

Neem de tijd om je probleem te bespreken en plan hier een afspraak voor in met je leidinggevende. Door een formele afspraak te maken, voorkom je dat je hem of haar overvalt of dat het gesprek tussentijds wordt onderbroken. Bovendien heb je zo de tijd om je voor te bereiden.

3. Een goede voorbereiding is het halve werk

Bekijk zelf alvast of je mogelijke oorzaken voor de werkdruk kunt achterhalen. Het is ook belangrijk dat je weet wat je met een gesprek over de werkdruk met je werkgever wilt bereiken. Zoek je vooral begrip en een luisterend oor, of zijn er concrete maatregelen nodig om de situatie te verbeteren? En heb je zelf al ideeën wat voor maatregelen dat kunnen zijn?

4. Verplaats je in je werkgever

Denk bij de voorbereiding ook vast na over eventuele bezwaren die je werkgever kan hebben. En maak van het probleem een gezamenlijk probleem. Een te hoge werkdruk is een probleem voor jou, omdat je het werk niet afkrijgt, je met tegenzin naar werk gaat, of uiteindelijk ziek raakt. Maar vaak is het ook een probleem voor het bedrijf. Een hoge werkdruk maakt de sfeer op de werkvloer vaak niet beter, en demotiveert werknemers. Bovendien is je werkgever wettelijk verplicht om problemen met werkdruk tegen te gaan. Laat in het gesprek naar voren komen dat je zoekt naar een oplossing waar beide partijen baat bij hebben.

5. Maak afspraken

Probeer in het gesprek tot concrete afspraken te komen. Een vrijblijvend ‘het heeft de aandacht’, zal de situatie niet veranderen. Maak duidelijk wat eraan gedaan kan worden, wie eventuele taken overneemt, en per wanneer. Spreek ook af dat jullie na een bepaalde periode samen bekijken of de situatie verbeterd is, en trek eerder aan de bel wanneer dat nodig is.

Hulp en advies nodig bij het bespreekbaar maken van een te hoge werkdruk? Klik hier om meer te weten te komen over de 1-op-coaching die ik aanbied.